<předchozí   |  2 / 11  |   následující>
Titul vévody opavského byl udělen Mikuláši , nemanželskému synovi krále Přemysla Otakara II. Podle zásad heraldiky nelegitimní děti nemohou dědit erb svých rodičů, ale králové svým levobočným dětem zpravidla udíleli nové erby tak , aby byla nějaká souvislost patrná.Vévoda opavský tedy dostal prostý štít štípený stříbrně a červeně, což byly erbovní barvy českého krále.
(c) 2004