Na plumlovském zámku bylo namalováno celkem sedm freskových obrazů z toho do dnešní doby je jich zachováno pouze 5 . Dva obrazy byly zničeny a byly na nich tyto motivy : Královna Didó udílí audienci Aeneovi a Mořští bohové pronásledují Aenea při plavbě do Itálie .Obrazy namaloval vídeňský malíř Jan Jiří Greiner , jejich námětem jsou osudy trojského hrdiny Aenea . S Aeneem se poprvé setkáváme v Homérově Iliadě , ale známnější se stává v díle jednoho z největších římských básníků Publia Vergilia Marona – tvůrce největšího díla římské epické poezie – Aeneidy . V tomto veledíle římské epické poezie byl Aeneas představen jako vzor pro příslušníky římské vládnoucí třídy , která byla vládcem světové říše a vytvářela spolu s řeckou kulturou základnu , na které vyrostla moderní Evropa . Je to největší římský epos , nejen pro svůj rozsah – 9 796 veršů , ale i svým významem a uměleckou úrovní .

Aeneův souboj s Achillem (5.patro)

Poselství od Jupitera (5.patro)

Smrt královny Didony (5.patro)

Nyx [Noc] (3. patro)

  

Aurora [Jitřenka] (3.patro)

       

Obraz zničen

Královna Didó udílí audienci Aeneovi (3.patro)

Obraz zničen

Mořští bohové pronásledují Aenea při plavbě do Itálie (3.patro)