Heraldická znamení města .

            Znakové privilégium není známé , proto se vycházelo při stanovení znaku z pečetí . Na pečeti městečka o průměru 35 mm , z roku 1602 , je v pečetním poli zakulacený půlený štít a na něm v horní části zavinutá střela obrácená vpravo , v dolní části zubří hlava s nozdrami protaženými houžví . Prapor byl udělen 20.dubna 2000 a opakuje znamení ze znaku , z grafických důvodů však nejsou umístěna pod sebou , ale vedle sebe . 

            Zavinutou střelu vzal Plumlov do svého znaku z erbu pánů z Kravař , kteří byli majiteli panství v letech 1322-1466 . Koncem 15.století získali Plumlov páni z Pernštejna , městečko přijalo do dolní části svého znaku erb své nové vrchnosti , zubří hlavu s houžví protaženou nozdrami . Tím byl vývoj znaku městečka uzavřen a éra posledních majitelů , knížat z Lichtenštejna , kteří drželi plumlovské panství od roku 1599 až do roku 1931 , do něj již nijak nezasáhla .

             Znak jak byl popsán , užívalo městečko i na obecních razítkách v 19. a 20.století

             Původní barvy znaku nejsou známy , ale podle Gödela v díle „Znaky moravských měst“ , jsou používány barvy pánů z Kravař a z Pernštejna : na černém a zlatém půleném štítě je v horní části stříbrná zavinutá střela , v dolní části černá zubří hlava se zlatou houžví v nozdrách . Tyto barvy kromě výše  citovaného díla nejsou nikde doloženy .

Popis znaku :

Ve štítě děleném zlatě a červeně nahoře stříbrná zavinutá střela hrotem doprava a dole černá zubří hlava s červeným jazykem a zlatou houžví v nozdrách.

 

Popis praporu:

List se skládá ze dvou polí v poměru 1:1 . Z žerďové červené je vztyčena bílá zavinutá střela , ve vlající zlaté černá zubří hlava s bílýma očima , červeným jazykem a zlatou houžví v nozdrách .

Poměr šířky k délce je 2:3 .

Autorem praporu je heraldik Jiří Louda

Plumlovská pečeť z roku 1602