Historie Plumlova v datech

1273   

první zmínka o plumlovském hradu

1273 - 1311   

Mikuláš I. Opavský

1310   

první písemná zmínka o plumlovském hradu

1311 - 1322   

Jan Lucemburský

1322   

panství získávají Kravařové ( panství kupuje Vok I. z Kravař )

1322   

první zmínka o podhradí (vsi) Plumlov

1322 - 1328   

Vok I. z Kravař

1328 - 1344   

Jindřich I. z Kravař

1344 - 1347   

Petr I. z Rožmberka

1347 - 1375   

Beneš II. z Kravař

1347   

Plumlov se připomíná jako podhradí (ves)

1348   

Plumlov pravděpodobně povýšen na městečko , ale tento termín není možno doložit archívním materiálem

1348 - 1384   

v těchto letech Plumlov povýšen na městečko

1369 - 1375   

Beneš II. z Kravař - nejvyšším komorníkem Olomouckého

           

zemského soudu

1384   

první písemná zmínka o Plumlově jako městečku

1375 - 1420   

rodové sídlo plumlovské větve Kravařů

1375 - 1411   

Petr I. plumlovský z Kravař - od roku 1406 nejvyšším komorníkem Olomouckého zemského soudu

1411 - 1420   

Jindřich III. plumlovský z Kravař - roku 1419 moravský zemský hejtman a 1.11.1420 padl v bitvě pod Vyšehradem (proti husitům)

1411 - 1417   

Beneš V. plumlovský z Kravař (spoluvládce Jindřicha III.)

1420 - 1434   

Petr II. strážnický z Kravař - v letech 1417 - 1419 a 1421 – 1423 moravský zemský hejtman

1434 - 1466   

Jiří Strážnický z Kravař

1466   

Kravařové vymírají po meči

1466 - 1495   

Johanka z Kravař

1466 - 1494   

Jan Heralt z Kunštátu

1490 - 1493   

Lidmila z Kunštátu a manžel Vratislav z Pernštejna - moravský zemský hejtman v letech 1494 - 1496

1495(25.2.)    

Johanka Z Kravař vydává plumlovským odúmrť

1495    

1496   panství získávají Pernštejnové

1495 - 1496   

Vratislav z Pernštejna

1496 - 1521   

Vilém z Pernštejna - nejvyšší hofmistr království českého

1507   - 1508

hrad přestavěn a označován je jako zámek

1518(18.12.)  

listina vydána z Pernštejna, kterou osvobozuje Plumlovské od povinnosti vykonávat hony a lovy za roční plat

1521 - 1548   

Jan z Pernštejna - moravský zemský hejtman v letech 1515 - 1519 , 1526 - 1528 a 1530   

1522 - 1526   

Jan z Pernštejna staví zámek v Prostějově , počátek poklesu významu Plumlova

1548 - 1561   

Vojtěch z Pernštejna, sídlí na Plumlově

1555   

postaven kostel v Plumlově

1561 - 1582   

Vratislav z Pernštejna , nejvyšší kancléř království českého

1561 - 1608   

Marie Manrigue de Lara , manželka Vratislava z Pernštejna

1582 - 1597   

Jan z Pernštejna

1586   

požár hradu a části městečka

1590    

1591   první zmínka o pivovaru

1590   

nejstarší dochovaný urbář panství plumlovského

1597 - 1599   

Vratislav Eusebius z Pernštejna (plumlovské panství zastaveno věřitelům)

1599   

panství kupují Lichtenštejnové

1599 - 1627   

Karel z Lichtenštejna , moravský zemský hejtman 1604 - 1607 , kníže od roku 1608 , kníže opavský od roku 1614 , místodržící v Čechách roku            1620 , člen mincovního konsorcia (kiprová mince) 1622 - 1623, vévoda krnovský od roku 1623

1600(12.8.)    

Karel z Lichtenštejna potvrzuje městečku Plumlovu dřívější privilegia

1602   

nejstarší známé vyobrazení pečeti městečka Plumlov

1605 - 1616   

dokončena oprava hradu

1610   

protržení rybníku v Plumlově a zatopení města Prostějova

1618   

dokončena přístavba opevnění hradu

1619   

29.července - dobytí hradu stavovským vojskem (velitel Pucheim)

1627 – 1684   

Karel Eusebius z Lichtenštejna

1632   

první zmínka o škole

1643   

23.června - dobytí hradu švédským vojskem (velitel Torstensson)

1680 - 1688   

stavba zámku

1684 - 1712   

Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna

1690   

ustávají práce na zámku

1692   

vybavení čtyř pokojů k obývání

1697   

pamětní deska před kostelem na švédský útok

1706   

socha Svatého Jana Nepomuckého

1712   

vymření Karlovské linie Lichtenštejnů a nástup linie Gundakarovské

1712 - 1721   

Antonín Florián z Lichtenštejna

1718   

rytiny od A.Delsenbacha

1718   

hradní kaple vybavena novým inventářem

1721 - 1732   

Josef Jan Adam z Lichtenštejna

1732 - 1748   

Jan Karel Nepomuk z Lichtenštejna

1741 - 1772   

plumlovské panství 3x vyloupeno od Prusů

1745   

plumlovský pivovar má roční výstav 3850 sudů piva

1748 - 1772   

Josef Václav Vavřinec z Lichtenštejna - socha Svatého Petra z Alcantery

1749   

socha Svatého Floriána

1751   

panství Plumlov mělo 31 obcí

1763   

požár v městečku

1772   

stavba školy na náměstí (Hlavní nám.)

1772 - 1781   

František Josef Jan Adam z Lichtenštejna

1781 - 1805   

Alois I. Josef z Lichtenštejna

1786   

socha Svatého Antonína Paduánského

1801   

30.ledna - poškození zámku a hradu vichřicí

1801 - 1805   

bourání hradu

1804   - 1805

přemístění větrného mlýna od kostela do Určic

1810   

založena rafinérie cukru

1805 - 1836   

Jan I. Josef z Lichtenštejna

1811 - 1814   

první výroba řepného cukru na Moravě

1825   

stavební práce a poslední přestavba zámecké bašty

1828   

požárem zničená škola a kostel

1829   - 1830   

stavba školy pod kostelem

1830   - 1832   

pokles výroby v plumlovském pivovaře na 1568 sudů ročně

1836 - 1858   

Alois II. Josef z Lichtenštejna

1846   

Plumlovu uděleno právo tří výročních trhů a to : v úterý před ostatky , v úterý po božím tělu , poslední úterý v září

1850   -  1851

zřízení plumlovského soudního okresu a zřízení okresního soudu (na zámku ), zřízena pošta na náměstí

1850 - 1948   

plumlovský soudní okres

1854   

narodila se spisovatelka Vojtěška Baldessari Plumlovská

1858 - 1929   

Jan II. z Lichtenštejna

1863   

narodil se spisovatel Vojtěch Vitásek

1865 - 1868   

ruší se vodní pila , stavba parní

1867 - 1869   

oprava fasád na plumlovském zámku

1869   

zřízena občanská záložna

1870   

ustálil se název Plumlov

1872   

narodil se spisovatel Václav Svoboda Plumlovský

1875   

narodil se prof.František Hýbl

1879   

založen Sbor dobrovolných hasičů

1883   

založeno Společenstvo řemeslných živnostníků

1893   

uděleno právo týdenních trhů

1896   

zrušen provoz panského mlýna

1898   

v Plumlově zřízen telegraf

1900   

ruší činnost pivovar a palírna, zaveden telefon

1903   

založen Sokol

1906   

zřízen Okrašlovací spolek

1907   

opravován zámek

1908   

úprava a osazení parku na Hlavním náměstí

1910   

zřízen pomník Svatopluka Čecha v parku

1913 - 1933   

stavba přehrady

1913   

povolena měšťanská škola

1914 - 1915   

stavba nové školní budovy

1920   

založena Jednota československé obce legionářské

1920   

zahájení provozu elektrárny v bývalém mlýně

1921   

Plumlov začleněn do Lichtenštejnského velkostatku

1924   

založen Orel

1926   

postaven klášter Kongregace Dcer božské lásky

1928   

vybudováno koupaliště v Borkách

1929   

zřízena krejčovská škola

1929 - 1931   

František z Lichtenštejna

1930   

stavba vodovodu , státní silnice , kina

1931   

zámek přechází do vlastnictví Státního pozemkového úřadu

1932   

založen sportovní klub

1932   

odhalena pamětní deska Dr.M.Tyršovi

1933   

sjezd Československé obce legionářské

1937   

Petr Bezruč - se stal čestným občanem Plumlova

1950   - 1951

vybudován nový hřbitov za městečkem

1950 - 1951   

výstavba Dětského domova na ul.Rudé armády

1964 - 1965   

oprava zámku (Vojenské lesy Plumlov)

1965   

vybudován autokemping Žralok pro 700 osob

1967   

uvedení samoobsluhy na Tyršově náměstí do provozu

1968   - 1969   

vybudován vodovod od Kněží hory

1970   

výstavba šaten na fotbalovém hřišti v Borkách

1971 - 1973   

stavba budovy ZUŠ

1976 - 1977   

budování přístavby Základní školy

1976 - 1982   

výstavba nové Mateřské školy (za zdravotním střediskem)

1980   

1.července - integrace obcí Soběsuky , Žárovice a Hamry k Plumlovu

1986 - 1990   

stavba nákupního střediska

1987   

uvedeno do provozu nové zdravotní středisko

1989   

otevřena nová prodejna v Lesnické ulici (akce Z)

1990   

otevření víceúčelové prodejny(nákupní středisko) na Hlavním náměstí

1990   

stavebně historický průzkum na zámku (Stanislava Kašpárková)

1993 - 1994   

dostavba budovy Základní školy

1993 - 1994   

založen Svazek obcí Plumlov-Vícov (VaK)

1993 - 1995   

výzkum muzea Prostějovska na rekonstrukci nejstarší podoby hradu Plumlov

1993 - 1997   

plynofikace obce Plumlov

1994   

přístavba budovy výtvarného oboru ZUŠ

1994   

zámek převeden do péče a majetku Obce Plumlov

1995   

zpřístupněn zámek a zahájení provádění

1996   

zahájení oprav zámku a uzavření zámku pro veřejnost

1997   

převod zdravotního střediska na obec

1997   

převod bytového fondu Vojenských lesů na obec

1997   

prodej pily Vojenských lesů do soukromých rukou

1997   

18.července - odhalení pamětní desky Václava Svobody Plumlovského

1997 (1.listopadu)  

zrušen domov pro děti předškolního věku na ul.Rudé armády

1997 - 1998   

vybudování telekomunikačních sítí

1999   

zahájení budování hloubkové kanalizace

1999   - 2000   

zahájení opravy nízkého zámku na ubytovací a restaurační zařízení

1999   

oprava střechy a fasády kostela Nejsvětějšší Trojice a zabudování nových věžních hodin

1999   - 2000

vybudování hasičského hřiště v Borkách

1999(18.dubna)           

proveden průzkum hradní studny

1999 - 2000   

oprava fotbalového hřiště v Borkách

1999 - 2000   

oprava bývalé školy v Soběsukách (vybudování 4 bytů , přízemí  pro využití  osadního výboru)

2000   

oprava hlavní komunikace ve směru přehrada - Boskovice

2000 - 2001   

výstavba rodinných domů v Sadové a Nové ulici

2000 (21.dubna)           

udělení praporu obci

2000(květen) 

oprava radnice na ul. Rudé armády

2000 (červen)

přestěhování Obecního úřadu z Tyršova nám. na ulici Rudé armády           

2000(15.-17.září)          

oslavy svěcení praporu

2000 (27.října)           

udělení statutu města

2000 - 2001   

výstavba domova důchodců v Soběsukách

2000 - 2001   

oprava střechy a nástavba zdravotního střediska (sedlová střecha + 6 bytových jednotek)

2000   

v tomto roce navštívily Plumlov  tyto významné osobnosti : arcibiskup olomoucký Jan Graubner , předseda vlády ČR Miloš Zeman , ministři vlády ČR Jan Kavan (zahraničí) a Pavel Dostál (kultury) , komisař pro připojení k EU Günter Verheugen , velvyslanec EU Ramiro Cibrian

2000   

31. prosince na Tyršově nám. oslavy „milénia“ .

2001   - 2002

otevřena výstava o letectví „Vítězná křídla“

2002 (26.05.) zpřístupněno přízemí a bašta vysokého zámku pro veřejnost
2002 vybudování autobusové zastávky "U Valáška"
2003 zahájena oprava kulturního domu v Žarovicích
2003 - 2004 výstavba školní kuchyně a jídelny
2004 kolaudace čistírny odpadních vod a kanalizace