PLUMLOV  -  HRAD

 

                         Hrad Plumlov byl vybudován pravděpodobně počátkem 2. poloviny 13. století , v době kolonizačního úsilí krále Přemysla Otakara II. , na skalnatém kopci nad říčkou Hloučelou , na samém úpatí Drahanské vrchoviny . Nejspíš byl zeměpanským majetkem a sloužil k ochraně kolonizované oblasti , což by ukazovalo , že jeho zakladatelem je sám král Přemysl Otakar II. .  Na druhou stranu , podle posledních výzkumů nelze vyloučit ani , to že jeho zakladatelem je levoboček krále Přemysla Otakara IL , Opavský vévoda Mikuláš I. , který jej držel na přelomu 13. - 14. století .

                         V roce 1311 král Jan Lucemburský kupuje od Mikuláše I. hrad a panství Plumlov  a je jeho držitelem až do roku 1322 , kdy ho prodává Vokovi I. z Kravař . V držení tohoto rodu je hrad  až do roku 1466 ,kdy vymírají po meči (vyjma let 1344 - 1347 , kdy patřil Petrovi z Rožmberka) .

                         Hrad připadl Johance z Kravař, provdané za Heralta z Kunštátu . Ani z tohoto manželství nebyli mužští dědicové , pouze dcera Lidmila , která se v roce 1491 provdala za ‚ Vratislava z Pernštejna a hrad se na sto let dostává do rukou Pernštejnů ..

                         V l6. století měnily okolí hradu hospodářské stavby Pernštejnů , které postupně spojily hrad s městečkem Plumlov . Původně gotický hrad byl Pernštejny přestavěn v renesančním slohu .

                         Když plumlovský hrad 6. června 1586 vyhořel , nebyl už opraven a na opravu si musel počkat až na nového majitele , kterým se stal Karel z Lichtenštejna . Ten panství s hradem koupil v roce 1599 a v roce 1618 byla oprava hradu dokončena . Rekonstrukce byla dokončena těsně před vypuknutím třiceti leté války , během které byl hrad dvakrát dobyt .Poprvé 29.07.1619 stavovským vojskem a podruhé 24.06.1643 švédským vojskem . Po skončení třicetileté války byly na zpustošeném hradě provedeny nejnutnější opravy , aby mohl sloužit jako obydlí pro purkrabího a ostatní úředníky .

                         Koncem 17.století byl v sousedství hradu postaven vysoký zámek , a hrad až do roku 1801 , kdy jej zasáhla vichřice , jen živořil . Těžce poškozený hrad byl v letech 1801 – 1805 zbořen .

                         Z plumlovského hradu dnes zbývá kromě části obranné věže pouze skalnaté návrší uprostřed zámeckého nádvoří s nepatrnými zbytky zdiva , sklepů , zaklenuté hradní studny a zbytků válcovité útočištné věže ( tzv. bergfritu ) .                   

                         Studna dle listiných pramenů byla hluboká 44 sáhů (83 metrů) , po jejím průzkumu v roce 1999 je hluboká 32 metrů . Průměr studny nahoře je 2,20 metrů a v 32 metrech je průměr 1,85 metrů . Studna je kruhová a sekaná ve skále .

Plumlovský hrad – nejstarší typ. Perspektivní rekonstrukce od R.Vrly
Převzato ze Zpravodaje 1/95 Muzea Prostějovska.

Plumlovský hrad – pozdější typ. Perspektivní rekonstrukce od R.Vrly 
Převzato ze Zpravodaje 1/95 Muzea Prostějovska. 

Fotografie zbytků hradu