Exponáty Krajinského muzea nyní uloženy v Okresním archívu v Prostějově

Pečetidla Plumlova