PLUMLOV –  ZÁMEK

 

Vysoký zámek :

                 Zámek byl vybudován v letech 1680 – 1688 Janem Adamem z Lichtenštejna podle projektu Karla Eusebia z Lichtenštejna . Volně stojící , trojpatrová šestipodlažní budova na obdélnikovém půdorysu a její rozměry jsou délka -  61 metrů , šířka – 16 metrů , výška – 42 metrů .

                Hlavní průčelí s monumentální fasádou a předsunutými toskánskými , ionskými a kompozitními sloupy , kde jsou umístěna okna .

                Okna jsou pravoúhlá s dekorativním orámováním a nadokenními štíty . Přízemí je prolomeno pravoúhlými dveřmi s kamenným profilovaným ostěním a nad vstupem je umístěn plastický erb .

                Hlavní podstřešní římsa spočívající na konzolách , je zdobena štukovým vlysem . Boční fasády a čela jsou hladké.

                Na západní straně k boční fasádě přiléhá kruhová bašta . Místnosti v přízemí jsou zaklenuté , v patrech plochostropé se štukem a nástropními malbami .

                Zámek má tři patra a tři mezipatra . Přízemí a první mezipatro bylo nejvíce poničeno přestavbami , neboť sloužilo v letech 1850 – 1950 jako sídlo soudu , berního úřadu a vězení . Později sloužilo k bydlení . Druhé patro a druhé mezipatro zůstalo skoro nedotčeno přestavbami . Zato třetí patro a třetí mezipatro nebylo nikdy dostavěno

 

Pohled na zámek od Podhradského rybníka Plumlovský zámek – pohled z východní strany
Plumlovský zámek – pohled na severní stranu Plumlovský zámek – pohled na jižní stranu

Nízký zámek :

Byl vybudován přestavbou části původního opevnění na správní a hospodářské budovy . Je to tříkřídlá přízemní budova na půdorysu písmene U , navazující na zbytky opevnění . Fasáda budov je hladká , v ní jsou umístěna okna . Nad půlkruhově zaklenutým průjezdem je čtyřboká zvonice s hodinami a deska s nápisem a erbem :

D.O.M.

ARCEM HANC

MVRO ET PROVP

GN. VLIS MVNIVIT

C A R O L U S

LICHTENSTAINII

PRINC : OPPAVIA DVX

M D C X I I I

 

Vstupní brána ze severu

Zámecké hodiny , které jsou umístěné ve věžičce nad  hlavním vchodem .

Vstupní brána — pohled z jihu
( z nádvoří zámku)
Černá kuchyně  ve sklepení západního křídla nízkého zámku.